Nyheter fra industrien i Agder

Her kan du lese interessante nyheter fra industrien i Agder:

På vei mot nullutslipp – Prosessindustrien har gjort vesentlige forbedringer for å unngå belastning av miljøet med sin virksomhet. Les mer i artikkelen fra FVN 19. november 2016.

Næringslivmagasinet Agderposten -Her er det flere gode artikler fra bedrifter i Aust-Agder som har kommet seg gjennom en krevende omstillingsprosess.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s